Betingelser og vilkår
Betingelser og vilkår nedenfor er mellem dig (Kunden) og leverandøren, nedenfor Demo Sitefor den overordnede brug samt overholdelse af betingelser, forskrifter og instrukser, hvor en sådan er udtrykt (f.eks regler forklaret for spil, konkurrencer osv.).

Demo Site er ejet af registreret i . Demo Site er en service af Functionel Gaming SA med en international spillelicens med bopæl på Costa Rica.

Demo Site bestræber sig på at tilbyde fornøjelig, retfærdig og sikker underholdning for alle kunder. Det er derfor vigtigt, at Kunden respekterer og overholder de vilkår og betingelser nedenfor. Lovgivningen som gælder for vilkår og betingelser, der præsenteres i forskellige oversættelser, at Demo Site er costaricanske. Skulle der opstå spørgsmål til, hvilke vilkår og betingelser, er den engelske version grundlaget for en fortolkning af vilkår og betingelser.
1. Personoplysninger

Personoplysninger om Kunden kan ikke sælges eller overdrages til en tredjeperson uden Kundens accept og kan kun anvendes inden for virksomhedens gruppe Demo Site (fx et moderselskab, et datterselskab af moderselskabet, osv.). Alle rettigheder eller forpligtelser kan overdrages inden for koncernen uden varsel.

1.1 Personlig Data

1. Personlige oplysninger er angivet (og / eller senere ændret), ved registrering
2. IP-adresser (din unikke IP-adresse),
    a. Registrering
    b. Betalinger
    c. Tilslutning til Demo Site
3. Pengetransaktioner til og fra Demo Site
4. Kommunikation med Demo Site
5. Spille aktivitet (spillet logfiler)
6. Efter anmodning fra Demo Site skal Kunden fremlægge dokumentation for identitet ved f.eks at sende kopi af et pas eller et ID kort.

1.2 Sikkerhed

1. Demo Site vil sikre, at Kundens data håndteres på en tryg sikker måde
2. Demo Site vil ikke gemme data, så kunders økonomisk sikkerhed er i fare
    a. For eksempel vil Demo Site ikke gemme kunders kortnummer's CVS-kode
    b. Kundens data overførsler vil på en sikker måde bruge en https-protokol
2. Generelle Betingelser
Kunden skal ved at registrere, acceptere de vilkår og betingelser, der er anført heri. Yderligere skal Kunden:
1. Fuldt ud opfylde de vilkår og betingelser hos Demo Site.
2. Ikke begå kriminalitet.
    a. På gældende lovgivning eller krænkelse Demo Site s betingelser
    b. Som gælder for Kundens hjemland
    c. Internationale love.
3. Være 18 (atten) år eller derover og ikke under en værge kontrol
4. Acceptere og følge lovgivningen i Deres land hvor du bor i
5. Ikke lide af ludomani
6. Kun åbne en (1) konto / medlemskab. Manglende overholdelse af reglerne vil føre til øjeblikkelig opsigelse af konto / medlemskab plus Demo Site kan fratrække midler eller anmode om kompensation for signup bonus eller andre omkostninger som Kunden måtte have påført hos Demo Site (bedragerisk adfærd af Kunden).
7. Acceptere og overholde en opsigelse af en konto
    a. Når en konto er blevet henlagt kan Kunden ikke åbne en ny konto uden tilladelse fra Demo Site.
    b. Demo Site behøver ikke at give meddelelse om opsigelse af en konto.
    c Demo Site har ret til at tilbageholde midler, hvis bedrageri adfærd mistænkes af Demo Site eller en tredjepart under en undersøgelse.
8. Kunden kan til enhver tid vælge at opsige konto hos Demo Site og anmode om udbetaling af midler indestående på Demo Site. Fondene kan blive holdt tilbage af Demo Site hvis der er mistanke om ulovlig adfærd eller bedrageri som i paragraf 2.5 og 2.6.c.
9. Forstå, hvordan sandsynligheds spil virker.
    a. Sandsynlighed er beskrevet i henhold til Wikipedia som ªSandsynligheden eller chance for, at noget er tilfældet, eller at der indtræffer en hændelse´. Sandsynlighed spil adskiller sig fra færdighedsbehov-baserede spil såsom sportsvæddemål. Statistiske taktik for sandsynligheds spil kan selvfølgelig blive anvendt. Men grundlaget for spil på, medmindre det bebudede / beskrevet på Demo Site er baseret på sandsynligheden for at bruge en Random Number Generator (RNG), hvor ikke "bløde" variabler eller færdigheder er taget i betragtning, men snarere basere numre, spil købt, spredning af numre, spredning af spil, på et matematisk plan og dygtighed fra brugeren ikke gælder som ovennævnte statistiske taktik. Sandsynlighed er baseret på statistikker og mønstre til statistikker kan bruges sammen med forskellige udfald. Dvs alle output fra Random Number Generator er til enhver tid baseret på en matematisk sandsynlighed.
    b. Indstillingerne til gevinster er indstillet via den numeriske data som systemet via Random Number Generator over en periode vil konvertere mod. Det kan bedst forklares som at sammenligne flip af en mønt. Hoved og Hale har samme sandsynlighed for at blive vist for hvert flip. Under en lavere række serier er der en større mulighed for ikke at få et tilsvarende antal Hoveder som Haler. Sandsynligheden for at få et tilsvarende antal Hoveder som Haler stiger med antallet af flip. I spil ved hjælp af sandsynlighed og Random Number Generatorer vil en tilbagebetaling på 80% blive konverteret mod flere gange spillet har kørt, ligesom med flip af en mønt, som beskrevet ovenfor.
    c. Kunden forstår, at sandsynligheden er tilfældig, og at Kunden kan
        i. ikke vinde på alle spil
        ii. vinde mindre end Demo Site sandsynlighed er indstillet til
    d. Kunden spiller på egen risiko for enhver mulig scenario som kan være resultat af muligheden til Demo Site.

2.1 Fortolkning af gevinst

Demo Site bruger en certificeret Random Number Generator og vil dermed være i stand til at udbetale den anførte procentdel per spil på en fair måde. Demo Sites hjemmeside forbeholder sig ret til ikke at udbetale gevinst på grund af unøjagtige indstillinger i Demo Sites system på grund af menneskelige fejl og / eller force majeure. Skulle en kundes computer indikere at have vundet men ikke på Demo Site 's system, vil et data system på Demo Site blive brugt og fuld offentliggørelse af Demo Sites systemer resultater vil blive fremlagt til Kunden. Forklaring 2.1: Demo Site 's system vil interagere med antallet af computere og Demo Site kan ikke garantere, at alle computere præsenterer data hos Demo Site fra Demo Site 's server er korrekt. For eksempel en klients computer kan miste internetforbindelse og kontakt med Demo Site og præsentere unøjagtig data.
3. Kundens sikkerhed, gebyrer og transaktionsomkostninger
1. Demo Site vil til enhver tid tage skridt til at sikre privatlivets fred, sikkerhed og fortrolighed for data omkring Kunden.
2. Demo Site vil indsamle data via cookies (oplysninger fra Kundens browser) til at analysere Kundens anvendelse af webstedet for at forbedre Demo Site. Sådanne oplysninger anvendes kun internt.
3. Demo Site har ret til at tilføje transaktions gebyrer for ind og udbetalinger. Sådanne gebyrer er udtrykt i processen, hvis / når det er relevant og bør betragtes som en rimelig måde at give Kunden opmærksomhed vedrørende omkostninger. Forklaring 3: Da alle transaktioner er vedhængende med omkostninger i procent og / eller et fast beløb, en kunde, der udfører mange transaktioner vil tilføje større samlede omkostninger for Demo Site som ellers ville skulle fordeles blandt andre kunder på Demo Site. Alle gebyrer,vises i forvejen.
4. Ingen renter tildeles på penge på Kundens konto.
5. Kunden skal opbevare brugernavn og adgangskode for adgang til Demo Site på en sikker måde fra en tredjeperson. Demo Site kan ikke holdes ansvarlig for adgang af kundernes konto af en tredjeperson og / eller eventuelle skader eller tab, der kunne påføre Kundens konto. Dvs. sørg for at du ikke gemmer adgangskoder, brugernavne osv. og Demo Site anbefaler at Kunden bruger firewalls og sikrer computeren med en adgangskode, brug anti-virus og anti-spyware program, og holde dem ajour.
6. Demo Site vil efter lukning af Kundens konto (indledes enten af Kunden eller Demo Site) udbetaler penge til afledt kilde til betaling foretaget af Kunden, hvis transaktionen oprindelse findes, og Kunden kan ikke diktere, at andre konti, kreditkort osv. bør anvendes. Yderligere, kan Demo Site tilbageholde midler, hvis kontoen er blevet lukket på grund af en undersøgelse af enhver form for bedragerisk adfærd. Midler, dele af midler, kan konfiskeres og / eller anmodet om en bedrageri undersøgelse ville kræve det.
7. Kunden accepterer og forstår, at penge satset (brugt), kan under ingen omstændigheder refunderes.
8.Klager fra kunder til Demo Site skal sendes til complaint@functionalgames.com. Kunden bliver bedt om at beholde modtagelsen af klagen for egen sikkerhed og at klagen er modtaget.
9. Kunden accepterer, at Demo Site sender nyhedsbreve og vedligeholder andre kontaktoplysninger om webstedet og nyheder relateret til Demo Site.
10. Bonus penge kan ikke blive udbetalt. Kun gevinster vundet efter en indbetaling kan blive udbetalt. Ved en udbetaling vil alle bonuspenge gå tabt. Bonus penge kan kun bruges til bingo.
4. Ændring af Betingelser og vilkår
Demo Site forbeholde sig ret til at ændre vilkår og betingelser uden varsel. Venligst bogmærke denne side til fremtidig brug.